Hạt dẻ cười tốt cho người tiểu đường

Hạt dẻ cười tốt cho người tiểu đường

Một tìm hiểu tại Tây Ban Nha, 54 người ở ngưỡng mắc bệnh tiểu đường đã tuân thủ chế độ ăn kiêng Địa Trung Hải trong vòng 8 tháng. Họ được chia thành 2 nhóm, giống nhau về lượng calo nạp vào mỗi ngày nhưng chỉ có 1 nhóm ăn 57g hoặc 60 hạt dẻ […]

Hạt dẻ cười tốt cho bệnh nhân dư đường

Hạt dẻ cười tốt cho bệnh nhân dư đường

Một nghiên cứu tại Tây Ban Nha, 54 người ở ngưỡng mắc bệnh tiểu đường đã tuân thủ chế độ ăn kiêng Địa Trung Hải trong vòng 8 tháng. Họ được chia thành 2 nhóm, giống nhau về lượng calo nạp vào hàng ngày nhưng chỉ có 1 nhóm ăn 57g hoặc 60 hạt dẻ […]

Dẻ cười rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường

Dẻ cười rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường

Một nghiên cứu tại Tây Ban Nha, 54 người ở ngưỡng mắc bệnh tiểu đường đã tuân thủ chế độ ăn kiêng Địa Trung Hải trong vòng 8 tháng. Họ được chia thành 2 nhóm, giống nhau về lượng calo nạp vào hàng ngày nhưng chỉ có 1 nhóm ăn 57g hoặc 60 hạt dẻ […]

Kỹ thuật điều trị đối với bệnh nhân suy tim, khuyết van hai lá

Kỹ thuật điều trị đối với bệnh nhân suy tim, khuyết van hai lá

Kỹ thuật phẫu thuật mới hướng mục tiêu điều trị một số bệnh nhân bị suy tim và khiếm khuyết van hai lá. Các bác sỹ đã tiến hành đặt một thiết bị cấy ghép đặc biệt mà không cần phải cắt cơ tim.

Kỹ thuật điều trị đối với người bệnh suy tim, khuyết van hai lá

Kỹ thuật điều trị đối với người bệnh suy tim, khuyết van hai lá

Kỹ thuật phẫu thuật mới hướng mục tiêu điều trị những bệnh nhân bị suy tim và khiếm khuyết van hai lá. Các bác sỹ đã tiến hành đặt một thiết bị cấy ghép đặc biệt mà không cần phải cắt cơ tim.